Успех Конференције Уједињених нација о промени климе (COP24) – постигнут глобални споразум о клими

Двадесет и четврто заседање конференција страна-потписница Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе (CoP24, UNFCCC) одржано је у Катовицама, у Пољској, од 2. до 14. децембра 2018. године. Делегација Републике Србије активно је учестовала на поменутој конференцији на челу са премијерком Аном Брнабић, док је учешће на техничком нивоу координирало Министарство заштите животне средине.

Кључни циљ Оквирне конвенције УН о промени климе је да спречи штетне утицаје људски узрокованих активности по климатски систем, а ступила је на снагу у марту 1994. године. Конференција страна потписница (CoP) је врховни орган Конвенције и састоји се од представника уговорних страна Конвенције. Састаје се сваке године и у њеној је надлежности доношење одлука неопходних за ефикасно спровођење одредби Конвенције, као и редовна ревизија примене тих одредби. Поред тога, током конференције одржан је и састанак страна потписница Споразума о клими из Париза.

Сама конференција резултирала је доношењем одлука којима ће да се осигура потпуна имплементација Споразума о клими из Париза усвојеног 2015. године. Усвојени пакет за имплементацију, односно тзв. Радни програм за Споразум о клими из Париза, даје глобалним напорима коначни облик тако што пружа смернице које би свака појединачна земља требало да прати како би оснажила своје напоре у борби против климатских промена. То се односи, како на повећање амбиција у систему планирања мера смањења емисија ГХГ и прилагођавања измењеним климатским условима кроз редовну припрему и ажурирање Националних доприноса смањењу емисија ГХГ, тако и на увођење новог система транспарентности под Споразумом о клими из Париза. Редовнији, двогодишњи систем извештавања о спроведеним и планираним мерама и активностима треба да буде унапређен како у квалитету, тако и у квантитету обухваћених података и информација, а све у контексту постизања глобалних циљева Споразума о задржавању пораста просечне глобалчне температуре испод 2⁰C, са тенденцијом да се тај пораст ограничи на 1,5⁰C до краја века.

Српска премијерка Ана Брнабић изјавила је током сегмента Конференције на високом нивоу у пољском граду Катовице, да су приоритети Владе Србије у области борбе против климатксих промена, али и заштите животне средине, усвајање новог законског и стратешког оквира, рад на коришћењу обновљивих извора енергије, већој енергетској ефикасности, али и улагање у пречишћавање отпадних вода и управљање чврстим отпадом, и да ће Србија само у те пројекте морати да уложи око седам милијарди евра. “На томе ћемо радити с партнерима из Европске уније и осталим партнерима, као што је Светска банка, која је данас на конференцији објавила да ће дати додатних 200 милијарди долара за инвестирање у пројекте заштите животне

средине широм света”, истакла је Брнабићева. Како је рекла, заштита животне средине је на листи приоритета владе коју води, што се видело одмах по њеном формирању, јер је после дуго времена коначно формирано посебно Министарство за заштиту животне средине

Готово 200 земаља је у Катовицама усвојило Радни програм као својеврстан „правилник“ за имплементацију Споразума о клими из Париза, чиме је успешно окончано две недеље преговора представника 196 земаља и Европске уније.

Заједнички „правилник“ на 256 страна, познат као Пакет о климатским променама Катовице, подељен је у тематске целине. У њему је дефинисано како земље треба да врше надзор и извештавају о својим емисијама гасова са ефектом стаклене баште и о напорима које предузимају и намеравају да унапреде ради смањења емисија, као и да се адекватније прилагоде очекиваним променама климе. Најнеразвијеније земље, као и земље у развоју, су такође обезбедиле гаранције да ће добити финансијску подршку која треба да им помогне да смање емисије, прилагоде се променама и плате причињену штету.

Правилник такође уређује и начине за праћење ефикасности напора држава у борби против климатских промена, чији први пшресек стања ће се припремити 2023. године, процес постављања нових циљева за финансирање од 2025. па надаље у циљу пружања подршке земљама у развоју, као и како проценити остварени напредак када је реч о развоју и трансферу технологија.

Током конференције државе су уважиле Специјални извештај Међународног панела за климатске промене о могућностима за достизање глобалног циља од 1.5⁰C, препознат је значај партнерства са приватним сектором, као и улога иновација и циркуларне економије у смањењу емисија ГХГ. Детаљније информације можете пронаћи на: https://cop24.gov.pl/

Подели ову вест> Facebook Twitter Pinterest Google +