Изазов био-отпада

ШТА?

Изазов за управљање био-отпадом има за циљ да промовише иновативне пројекте и пословна решења за климатски паметно управљање био-разградивим отпадом.
Пројекат има два под изазова:

  1. Отпад од хране и кухињски отпад (из домаћинстава, ресторана, угоститељских објеката, малопродајних и велепродајних објеката, као и отпад из прераде у прехрамбеној индустрији, комунални, привредни и индустријски отпад),
  2. Зелени отпад из паркова и башта (комунални отпад).

ЗАШТО?

Често они који могу понудити креативна, иновативна и исплатива решења за био-отпад, попут компанија, иноватора или научно/истраживачке заједнице, немају прилику да дођу у контакт са потенцијалним корисницима, као што су градови и општине. Пројекат ће пружити иновативна техничка решења и пословне моделе који доприносе смањењу, поновној употреби и рециклирању био-отпада у Републици Србији. Таква решења ће смањити количину био-отпада који се одлаже на депонијама и истовремено ће довести до смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ). Неправилно одлагање отпада има значајан утицај на животну средину и доводи до загађења (вода, тла и ваздуха) а сагоревањем на депонијама, доприносећи емисијама ГХГ и деградацији земљишта. Циљ пројекта је да сведе на минимум количине отпада одложене на депоније, што ће продужити животни век депоније. Пројекат нуди могућност иноваторима да склопе партнерства, сарађују и покрену ново тржиште, доприносећи итовремено националним циљевима који се односе на климатске промене и управљање отпадом.

Истовремено оваква решења доприносе имплементацији Агенде 2030, посебно циљева одрживог развоја: о климатским акцијама (циљ 13) и о одрживој потрошњи и производњи (циљ 12), са посебним фокусом на смањење настанка отпада кроз спречавање, рециклирање и поновну употребу. Истовремено, пројекат доприноси процесу придруживања Србије Европској унији тако што ће убрзати спровођење политика за унапређено управљање био-отпадом, у складу са правном тековином ЕУ, као и у складу са ЕУ пакетом за циркуларну економију. Пројекат је комплементаран са другим пројектима које финансира Краљевина Шведска у Републици Србији, а који доприносе реформи заштите животне средине, побољшању еколошких стандарда у прехрамбеној индустрији и покретању рециклаже у општинама.

КАДА?

Временски оквир спровођења пројекта је јануар 2020. – децембар 2021.

КАКО?

Био-отпад се ствара у великим количинама, широко је доступан и јефтин, због чега представља огроман потенцијал за стварање нових пословних решења додавањем нових вредности у овај специфични ток отпада. Очекује се да ће пројекат створити тржиште за иновативна, економична решења (техничко-технолошка, пословни модели) и ИТ технологије за ефикасно управљање био-отпадом. Најзрелија и најисплативија решења добиће техничку помоћ кроз тзв. пројектни акцелератор. На крају процеса најзрелији пројекти ће добити финансијску подршку за имплементацију у виду су-финансирања. Овакав приступ омогућава комбинацију различитих финансијских извора како би се смањио ризик по јавна средстава, комерцијално задуживање и грантове. Пројекат ће применити тзв. „Јавни позив у форми изазова за иновативна решења“, као флексибилан механизам за идентификовање креативних, примењивих и најисплативијих решења за проблеме дефинисане изазовом. Јавни позив отворен је за велики број могућих решења која се могу разликовати у погледу приступа, технологија, пословних модела, партнера итд.

Поред смањења количине био-отпада у укупном уделу комуналног отпада који се одлаже на депоније, пројекат ће подстаћи локална предузећа и привреду, применом принципа одрживог развоја и циркуларне економије. На овај начин пројекат би требало да допринесе развоју новог тржишта заснованог на тим принципима. Поред улагања у иновативна решења ради смањења, промене начина прикупљања и третирања био-отпада, пројекат ће подстаћи и превенцију стварања отпада, посебно од хране из домаћинстава, комерцијалног и индустријског сектора.

КО?

Пројекат, укључујући Јавни позив за иновативна решења, реализује Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз финансијску подршку Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида) и у блиској сарадњи са Министарством заштите животне средине. Поред тога, велики број заинтересованих страна, као што су јавне и приватне компаније, истраживачке и научне институције, индустрија хране и безалкохолних пића, организације цивилног друштва могу да учествују у Јавном позиву. На овај начин, пројекат ће пружити могућност сарадње између српских компанија и њихових стратешких партнера, укључујући стручњаке из Шведске, али ће допринети и стварању повољног окружење за улагања у најбоље доступне технологије и решења за управљање био-отпадом.

УЧЕШЋЕ?

Заинтересовани за учешће који нису у могућности да присуствују радионицама могу погледати презентације на следећим линковима:

За све додатне информације можете контактирати координатора пројекта, Ану Секе на ana.seke@undp.org

Вести

КОНТАКТ

УНДП Србија
ana.seke@undp.org
Булевар Зорана Ђинђића 64, 11000 Београд
Телефон: +381 (0)11 285 65 71