ПРОЈЕКАТ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТКА О ЕМИСИЈАМА ГХГ НАСТАЛИМ УСЛЕД ЗАГРЕВАЊА ДОМАЋИНСТАВА У ГРАДУ ШАПЦУ

Пројектна идеја има намеру да на различите начине сакупи, анализира и прикаже податке о потрошњи горива за загревање унутрашњих простора, најпре у домаћинствима са индивидуалним ложиштима у МЗ Доњи Шор, након чега ће бити настављене активности којима ће бити обухваћен укупан број свих домаћинстава у граду Шапцу, као и активности на даљем развијању и унапређењу база података и стављање на располагање локалној заједници.

Прикупљени подаци биће јавно доступни кроз ГИС Града Шапца (просторно приказани), али и објављени у облику инфографика и брошура који ће бити коришћени током спровођења акције подизање свести грађана на тему климатских промена и емисија гасова са ефектом стаклене баште. Пројектна идеја омогућиће упоредно приказивање података у зависности од горива (односи у емисијама ГХГ гасова између индивидуалних ложишта и домаћинства на даљинском систему грејања, разлике зависно од горива, итд), што би помогло у даљим опредељењима у енергетској политици града.

Носилац пројекта

Град Шабац

Партнери

Удружење „Паметни град“, Шабац