Развoј иновативних пословних модела за употребу соларне енергије

Пројекат уводи нови пословни модел за побољшање тржишта обновљивих извора енергије у Србији, посебно тржишта соларне енергије. Пилот модел ће бити промовисан изградњом соларне електране (инсталирани капацитет од 100 kW) на бази концепта који омогућава да постројење ради без државне субвенције. Кроз пројекат ће се тестирати и различити бизнис модели: продаја електричне енергије на тржишту, коришћење соларне енергије у пољопривреди, коришћење соларне енергије за потребе локалне заједнице. Такође, пројекат промовише оснивање Центра за обуку о климатским променама како би се заинтересованима представили обновљиви извори енергије, начини употребе и предности.

Categories

Носилац пројекта

Ђорђе Самарџија

Електронска пошта

djordje.samardzija@yahoo.com