РЕГИСТАР ЗАГАЂИВАЧА АНИМАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРОРПТИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пројектна идеја уводи нови, систематски начин сакупљања података о животињском отпаду. Идеја се састоји од два главна елемента. Први елемент укључује израду листе фарми, количину њиховог отпада и постојећи третман. Други елемент ће укључити подизање свести међу фармерима организовањем предавања о штетности неконтролисаног одлагања отпада и емисији гасова са ефектом стаклене баште, штетности микроорганизама за подземне воде и здравље. У локалним заједницама биће постављена посебна телефонска линија за пријављивање загађујућих материја, података о месту порекла и количини створеног животињског отпада. Поред тога, предложено је организовање састанака, израда списка произвођача производа животињског порекла, о количини животињског отпада и постојећем третману. Корисници података су локална самоуправа, заједница, здравствене и ветеринарске службе и комунална предузећа која могу ефикасније да планирају безбедно одлагање животињског отпада, као и прикупљање података о локацијама, количинама и динамици сакупљања овог отпада.

Носилац пројекта

Град Сремска Митровица

Партнери

МАКСДИЛУНА д.о.о. Београд