СТВАРАЊЕ РЕПОЗИТОРИЈУМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ МАТЕРИЈАЛА, ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И ДОМОВА

Пројектна идеја има за циљ да грађанима покаже користи енергетски ефикасних (ЕЕ) материјала и градње, стварањем платформе која би понудила конкретне прорачуне исплативости примене ЕЕ у баш њиховом дому, путем сајта и апликације. Идеја је да се поред већ постојећих јавних објеката у ИСЕМ (Информациони систем за енергетски менаџмент) базу додају нови објекти – 10 различитих домова грађана на територији општине Ћуприја, од оних са ниском ЕЕ, до оних који су високо-енергетски ефикасни, са детаљним описима градње, чије би се потрошње енергије, спољна и температура у ентеријеру стално пратиле, и који би служили као основа за аналитику. Грађанима који желе да се прикључе мерењима би било понуђено упутство самоуградње сензора, или би могли да споје већ готове сензоре на свој рачунар. Подаци и мапа би се налазили на сајту пројекта. Укрштањем података из базе са уносима грађана који би кроз интерактивни упитник уносили податке свог дома, могу се генерисати у реалном времену одговори на питања (што би иначе захтевало сложене и скупе пројекте), попут: када ће се отплатити изолација или прелазак на друге врсте грејања и томе слично. Платформа је замишљена да је грађани користе бесплатно, али и да укључи привреду, банкарски сектор, као и државу.

Носилац пројекта

Општина Ћуприја

Партнери

Богдан Вуковић