КАЛКУЛАТОР ЗА БУДУЋНОСТ!

Пројектна идеја промовише обновљиве изворе енергије развијање интерактивне мапе са соларним калкулатором и подизањем свести грађана и локалне самоуправе о значају, потенцијалима, слабој искоришћености и предностима соларне енергије.

На задатим локацијама израчунаће се соларни енергетски потенцијал, односно колико соларне енергије може да се произведе на годишњем нивоу у киловат/часовима и колика је то новчана вредност како би корисници могли да упореде са тренутном потрошњом електричне енергије и износом на годишњем нивоу који одвајају из свог кућног буџета. Биће формирана база података објеката чија се потрошња енергије, енергената и воде прати. Истовремено биће приказана уштеда угљен-диоксида. База и интерактивна соларна мапа са калкулатором ће се у будућности даље развијати и допуњавати калкулаторима и мапама са подацима и о другим видовима обновљивих извора енергије. Ова апликација ће поред корисника у домаћинствима бити врло занимљива и индустрији, великим привредним системима, као и угоститељским објектима и хотелима.

Носилац пројекта

Општина Крупањ

Партнери

„Центар за активизам“, Београд