KEEP IN TOUCH

Пројектна идеја има за циљ прикупљање података од значаја за планирање пројеката из области енергетске ефикасности (геотермални извори енергије, јавне инфраструктуре, критичне инфраструктуре), обраду и геореференцирање података и представљање на ГИС порталу града Краљева. Пројектом је планирано да се обезбеди интерактивни приступ бази – сви заинтересовани моћи ће да виде постојеће ресурсе са капацитетима, односно угроженост критичне инфраструктуре. База ће послужити као основ за будуће инвестиције у конвенционалне системе грејања, ефикасно планирање и доношење одлука од значаја за смањење емисије ГХГ гасова, енергетску ефикасност, добијање и примену обновљивих (геотермалних) извора енергије, правовремене интервенције и инвестиције у критичну инфраструктуру, као и за планирање система реаговања у циљу заштите и спасавања у ванредним догађајима и временским катастрофама. Такође, пројектна идеја има за циљ да пронађе и одговорајући образац, упутство за размену података.

Носилац пројекта

Град Краљево