ОПТИМИЗАЦИЈА ПУТАЊА ЗА ОДНОШЕЊЕ ОТПАДА И УПОТРЕБА СОЛАРНЕ ЕНEРГИЈЕ ПРИ ОДЛАГАЊУ

Пројектна идеја промовише иновативну употребу софтвера у анализи и предлагању оптималних путања за услуге прикупљања отпада. Ова апликација доприноси смањењу пута које машине и возила за сакупљање отпада морају да прођу у свакодневном раду. Идеја такође промовише употребу обновљивих извора енергије (соларне енергије) како би се компресовао отпад доприносећи успостави ефикасног система за одлагање отпада. Предложени систем ће допринети не само смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, већ и смањењу времена задржавања на улици за механизацију, смањењу буке и ефикаснијем одлагању отпада.

Носилац пројекта

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“

Партнери:

Град Кикинда ФЦЦ Кикинда д.о.о.