Отворене пријаве за зреле предлоге пројеката

Обавештавамо све заинтересоване стране (јединице локалних самоуправа, јавна предузећа, привредна друштва, научно – истраживачке институције, организације цивилног друштва) да је отворен Јавни позив у оквиру Изазова за иновативна решења за подношење зрелих предлоге пројеката усмерених ка иновативним решењима за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, уз истовремено генерисање друштвене, економске и еколошке користи за локалне самоуправе и њене грађане. Јавни позив је отворен до 30. априла 2018. године.

И оквиру овог позива, потребно је да пројектни предлози буду већ у завршној фази припреме, односно знатно развијени у односу на пројектну идеју. То подразумева и постојање одређене пројектно-техничке документације, комплетан буџет с идентификованим изворима су-финансирања, решена имовинско-правна питања, локацијске дозволе (у случају да инвестициони пројекти то захтевају), пословни/бизнис план, демонстрацију прототипа, односно радну верзију софтверског решења итд. Изабрани подносиоци предлога пројеката имаће прилику да добију стручну и техничку подршку за развој пројекта до његове пуне спремности за реализацију у оквиру Инкубатора, као и да се тиме квалификују за потенцијално суфинансирање реализације чији се почетак очекује почетком 2019. године.

 

Апликациони формулар, Анекс 1, регистрациони формулар и критеријуме за евалуацију можете пронаћи на следећем линку:

https://inovacije.klimatskepromene.rs/izazov-inovativnih-resenja/